Klub přátel Řecka, z.s.

info@klub.gr

Boučkova 1746/4, Břevnov, 162 00 Praha 6

Historie

Dějiny příchodu řeckých dětí do zemí zvaných literaturou lidové demokracie, mezi něž se řadí též Československo, postrádají archivní odpověď na základní otázku. Kdo rozhodl o odchodu dětí z vlasti a kdo smluvně zajistil jejich ubytování v zemích poskytnutého pohostinství? Na problém tzv. únosu dětí z Řecka reagovala Prozatímní demokratická vláda Řecka (PDKE) dopisem předsedy Markose […]

Jedna z řady tradičních akcí Klubu přátel Řecka, »zimní pražské Dionýsie«, která má své jméno podle dionýsijských slavností starověkého Řecka, je pravidelně spjata se jménem ing. Bohumila Saidla. Jejich dnem je vždy pátek, tentokráte to byl pátek 27. listopadu 2009. V hodině sedmnácté zazněly v klubovně na úvod řecké písně, poté již měli členové klubu příležitost slyšet […]

Jak jsme zde psali již minulého roku, náš pořad »zimní pražské Dionýsie« našel své místo v tradičních akcích Klubu přátel Řecka. Členové klubu měli i letos, o pátku 28. listopadu 2008 v hodině sedmnácté, příležitost slyšet slova ing. Bohumila Sajdla o umění vinařském, tentokráte na jeho malé viničce blízko Prahy, o mystérii cesty od vinného moštu k vlastnímu […]

Po virtuální archeologické procházce předhistorickou Krétou, kterou jsme vykonali s paní Věrou Klontzou-Jaklovou v lednu roku 2009, setkali jsme se s touto dámou opět v lednu 2010. Tato archeoložka, spisovatelka a překladatelka z Kréty připravila pro Klub přátel Řecka přednášku s názvem „Skleněné předměty – vikýře do středověké historie Kréty“. Co víme o středověké Krétě? O prvním byzantském období 330-824? […]