Klub přátel Řecka, z.s.

info@klub.gr

Boučkova 1746/4, Břevnov, 162 00 Praha 6

Pražské »Dionýsie« 2009

Jedna z řady tradičních akcí Klubu přátel Řecka, »zimní pražské Dionýsie«, která má své jméno podle dionýsijských slavností starověkého Řecka, je pravidelně spjata se jménem ing. Bohumila Saidla. Jejich dnem je vždy pátek, tentokráte to byl pátek 27. listopadu 2009. V hodině sedmnácté zazněly v klubovně na úvod řecké písně, poté již měli členové klubu příležitost slyšet slova ing. Bohumila Sajdla také o umění vinařském na jeho viničce ve Zvoli. Hovořil též o moravském fenoménu „burčák“. Burčák je částečně zkvašený mošt z bílých hroznů vinné révy, třetí až čtvrtý den po začátku svého kvašení, musí být dle zákona vyroben z tuzemských hroznů. V Rakousku se jmenuje Heuriger, neboli letošní víno, v jiných zemích mošt. Zákonem povolená doba prodeje burčáku v České republice je od 1. srpna do 30. listopadu. Známé jsou Burčákové slavnosti v Hustopečích na jižní Moravě, konané počátkem října. Přítomní Řekové byli názoru, že v Řecku se toto mladé víno nepije. Musíme si do příštích Dioonýsií doplnit naše znalosti o vínech z nové úrody v Řecku. Vždy přece etnografové píší o 3. listopadu, kdy se na Krétě pije mladé víno „νιο κρασί“, ve vsi Spoa (Σπόα της Καρπάθου) je 3. listopadu o sv. Jiří slavnost otevírání vín „το άνοιγμα των κρασιών“. Bohumil Sajdl hovořil také o své letošní cestě po vlastní ose z Čech přes Rakousko a Itálii, pak lodí do Řecka. Viděli jsme 120 fotografií z řeckých ostrovů, připíjeli řeckým vínem a ochutnali tentokráte nakládané řecké velké fazole, jemně kořeněné.

Mgr. Milan Konečný