Klub přátel Řecka, z.s.

info@klub.gr

Boučkova 1746/4, Břevnov, 162 00 Praha 6

Dionysie

V listopadu 2003 jsme vymysleli pořad, který jsme nazvali Dionýsie. Jeho obsahem bylo povídání o řeckých Dionýsiích a nápoji bohů, včetně ochutnávky řeckých vín. Během let jsme prošli všechny vinařské oblasti v Řecku, zabrousili jsme i do sousedních zemí a ochutali jsme tamní vína. Pořad se stal tradicí.

Dionýsie nebo též Bakchanálie byly v antických dobách slavnosti na počest boha vína a plození. Velké Dionýsie, které se odehrávaly v Athénách, byly spojeny s průvody za zpěvu písní spojených s Dionýsem, s bouřlivým a nevázaným veselím. Symbolem plodnosti byl fallus, který byl nošen průvody při oslavách.

Dionysos neboli Bakchus je v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho lidské lásky Semelé, dcerou thébského krále Kadma.
Jako vegetační božstvo byl Dionýsos především bohem vinné révy a vína. Vinná réva se stala trvalým symbolem Dionýsa a víno zaujalo pevné místo v jeho kultu a ritech.