Klub přátel Řecka, z.s.

info@klub.gr

Boučkova 1746/4, Břevnov, 162 00 Praha 6

Previous slide
Next slide

Klub přátel Řecka

sdružení přátel a milovníků všeho řeckého, byl založen 11. května 1995. Jeho posláním je vyvíjení a podpora kulturních a jiných všeobecně prospěšných činností, přispívajících k vzájemnému poznávání a sbližování české a řecké národní kultury a k zachování národního povědomí řecké diaspory v České republice, jakož i péče o odkaz první předsedkyně Mgr. Lidie Kopecké.