Λέσχη Φίλων της Ελλάδας

info@klub.gr

Boučkova 1746/4, Břevnov, 162 00 Praha 6

Previous slide
Next slide

Λέσχη Φίλων της Ελλάδας

ένας σύλλογος φίλων και εραστών των ελληνικών πραγμάτων, ιδρύθηκε στις 11 Μαΐου 1995. Αποστολή της είναι να αναπτύσσει και να υποστηρίζει πολιτιστικές και άλλες γενικά επωφελείς δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αμοιβαία γνώση και προσέγγιση του τσεχικού και του ελληνικού εθνικού πολιτισμού και στη διατήρηση της εθνικής συνείδησης της ελληνικής διασποράς στην Τσεχική Δημοκρατία, καθώς και να φροντίζει την κληρονομιά της πρώτης προέδρου Mgr. Lidia Kopecka.