Klub přátel Řecka, z.s.

info@klub.gr

Boučkova 1746/4, Břevnov, 162 00 Praha 6

Pražské »Dionýsie« 2008

Jak jsme zde psali již minulého roku, náš pořad »zimní pražské Dionýsie« našel své místo v tradičních akcích Klubu přátel Řecka. Členové klubu měli i letos, o pátku 28. listopadu 2008 v hodině sedmnácté, příležitost slyšet slova ing. Bohumila Sajdla o umění vinařském, tentokráte na jeho malé viničce blízko Prahy, o mystérii cesty od vinného moštu k vlastnímu dobrému vínu, které nám nabídnul v křišťálových sklenicích. Hovořil také o své nové cestě po vlastní ose z Čech přes Rakousko a Itálii, pak lodí do Řecka. Viděli jsme 120 fotografií z Korfu, Lefkády, Kafalonie a Zákynthu, připíjeli řeckým vínem na zdraví Řeků a ochutnali sýrovou pitu, připravenou Antulou Botu. Tento zimní večírek byl obzvláštním svátkem Klubu, s ing. B. Sajdlem, členy Klubu a novými řeckými přáteli.

Milan Konečný