Klub přátel Řecka, z.s.

info@klub.gr

Boučkova 1746/4, Břevnov, 162 00 Praha 6

Středověké sklo na Krétě

Po virtuální archeologické procházce předhistorickou Krétou, kterou jsme vykonali s paní Věrou Klontzou-Jaklovou v lednu roku 2009, setkali jsme se s touto dámou opět v lednu 2010. Tato archeoložka, spisovatelka a překladatelka z Kréty připravila pro Klub přátel Řecka přednášku s názvem „Skleněné předměty – vikýře do středověké historie Kréty“. Co víme o středověké Krétě? O prvním byzantském období 330-824? O arabské okupaci Kréty 824-961? O druhém byzantském období 961-1204? O období benátské okupace 1204-1669? O životě králů a autokratů a církve existují písemné historické prameny. Velmi málo víme o každodenním životě jejich lidu. Právě tak málo o skleněných artefaktech. Byly tak drahé, že ještě v roce 1647 nacházíme jejich zápis v inventáři iraklionského patricie Tzuana Roditise syna Mikelova (Τζουανές Ροδίτης του Μικέλε). Archeologické vykopávky vynesly na světlo světa mnoho skleněných předmětů. Střepů i celých nádob. Viděli jsme hrob v Priniatiko Pyrgo s nalezeným sklem ležícím in situ. V projekci jsme spatřili skleněné předměty vykopané nejen na Krétě, nýbrž také v Řecku. Byly publikovány nálezy skla v Korintu, Soluni, v athénské Agoře, v Gortyně a v Saraçhane. Věra Klontza-Jaklová nás seznámila s historickými prameny k dějinám skla, mezi nimi s nástěnnými malbami v klášteře Panagia Kera v Kritsi, které ukazují foukané sklo na prostřeném stole. Fiály s úzkým hrdlem, číšky, poháry, realisticky zpodobněné. Je vidět jak nazelenalá barva, tak průzračnost skla. O výrobě skla na Krétě svědčí snad jména benátských sklářů činných na Krétě, která objevila paní Klontza v archívu: před rokem 1330 to byl sklář jménem Meno, před 1331 Benedetto Placido, 1332 Donato Placido, 1338 jistý Pace. Sklářská huť nebyla na Krétě dosud archeology objevena. Závěrem přednášky jsme se seznámili se jmény vědeckých center na Krétě, Historického muzeu v Irákliu, 13. eforátu byzantských památek v Irákliu a Amerického archeologického centra INSTAP-EC v Pachia Ammos a se jmény spolupracovníků Věry Klontzy-Jaklové, české archeoložky Dr. Hedviky Sedláčkové, fotografa Chronise Papanikolopula, paní Kathy Hall a paní Rity Roberts.

Mgr. Milan Konečný