Club of the Friends of Greece

info@klub.gr

Boučkova 1746/4, Břevnov, 162 00 Praha 6

KVĚTEN 2023

Květnové setkání členů Klubu přátel Řecka. Galakoncert festivalu Praha srdce národů v Divadle na Vinohradech v neděli 28. 5. 2023 od 19.00.

DUBEN 2023

Velikonoční setkání členů Klubu přátel Řecka. Místo a čas akce budou členům oznámeny pozvánkou.

BŘEZEN 2023

Oslava státního svátku Řecka. Vzpomínka na 25. březen 1821. Položení věnce u pomníku Řeků pochovaných v Krhanicích.

ÚNOR 2023

Valná hromada Klubu přátel Řecka, z. s. Program, místo a termín bude členům Klubu přátel Řecka zaslán písemně.